Bindend besluit

Namens de artsen en het personeel van Women's Care wil ik u bedanken voor het overwegen van een van onze artsen of andere zorgverleners om uw gezondheidszorg te verlenen. Zoals u ongetwijfeld weet, hebben de snel stijgende kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanzienlijk bijgedragen aan de stijgende kosten van de gezondheidszorg en hebben veel artsen gedwongen hun honorarium te verhogen, hun praktijk te beperken of de staat Florida te verlaten om in een andere staten die een meer betaalbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, die de toegang van Florida-burgers tot medische zorg bedreigen. Veel verloskundigen-gynaecologen die hun praktijk in Florida blijven uitoefenen, kunnen zich momenteel geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering veroorloven en oefenen zonder een dergelijke dekking.

Om ons de aansprakelijkheidsdekking te bieden die onze patiënten verdienen, heeft Women's Care, in samenwerking met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, MagMutual, nu een bindend arbitrageprogramma om alle beroepsaansprakelijkheidsclaims af te wikkelen. Door dit arbitrageprogramma zullen onze patiënten, evenals onze artsen, profiteren van een snellere en efficiëntere methode voor het afhandelen van claims in het onwaarschijnlijke geval dat een dergelijke claim nodig is.

Klik voor meer informatie over bindende arbitrage op de onderstaande link voor veelgestelde vragen en bekijk de video over bindende arbitrage.

De artsen en andere verzorgers van Women's Care kijken uit naar een langdurige professionele relatie en de mogelijkheid om een ​​partnerschap met onze patiënten tot stand te brengen door medelevende en innovatieve diensten te bieden.

Hoogachtend,

Helen M. Kuroki, MD, MS-HQS

Hoofd medische dienst


Contacteer ons op BindingArbitration@WomensCareFL.com.

Extra informatie

Voorbeeld van een bindende arbitrageovereenkomst

Video over bindende arbitrage

Houd er rekening mee dat de snelheid waarmee u deze video kunt bekijken, afhankelijk is van uw internetverbinding.

Engelse versie:

Spaanse versie:

[gehandicapt]
[gehandicapt]